جستجو پیشرفته advanced search

ترتیب نمایش بر اساس :
وضعیت :
روز پخش :
امتیاز IMDB :
امتیاز کاربران
کشور سازنده :
زبان :
شبکه:
ژانر :
کیفیت تصویر :
سال انتشار : تا
 • Still the King
  امتیاز کاربران :10 / 0
  امتیاز imdb :10 / 5.8
  • |
   22 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 02 ، قسمت 11 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : نامشخص
  • پخش : چهار شنبه ها
 • Shooter
  امتیاز کاربران :10 / 8.5
  امتیاز imdb :10 / 7.7
  • |
   60 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 02 ، قسمت 05 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : USA
  • پخش : چهار شنبه ها
  زیرنویس
 • Animal Kingdom
  امتیاز کاربران :10 / 9.2
  امتیاز imdb :10 / 8.1
  • |
   60 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 02 ، قسمت 11 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : TNT
  • پخش : چهار شنبه ها
  زیرنویس
 • Wrecked
  امتیاز کاربران :10 / 10
  امتیاز imdb :10 / 7
  • |
   30 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 02 ، قسمت 09 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : TBS
  • پخش : چهار شنبه ها
  زیرنویس
 • The Fosters
  امتیاز کاربران :10 / 9.3
  امتیاز imdb :10 / 8
  • |
   60 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 05 ، قسمت 06 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : Freeform
  • پخش : چهار شنبه ها
  زیرنویس
 • Somewhere Between
  امتیاز کاربران :10 / 0
  امتیاز imdb :10 / 5.4
  • |
   41 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 01 ، قسمت 05 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : ABC
  • پخش : چهار شنبه ها
 • Teen Wolf
  امتیاز کاربران :10 / 9.3
  امتیاز imdb :10 / 7.7
  • |
   41 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 06 ، قسمت 13 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : MTV
  • پخش : چهار شنبه ها
  زیرنویس
 • Kingdom
  امتیاز کاربران :10 / 8.6
  امتیاز imdb :10 / 8.5
  • |
   43 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 03 ، قسمت پایانی اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : Audience Network
  • پخش : چهار شنبه ها
  زیرنویس
 • In the Dark
  امتیاز کاربران :10 / 0
  امتیاز imdb :10 / 6.5
  • |
   60 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 01 ، قسمت 04 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : BBC
  • پخش : چهار شنبه ها
 • Imaginary Mary
  امتیاز کاربران :10 / 0
  امتیاز imdb :10 / 5.5